Regulamin konkursu z marką CAREX (Instagram).

1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do podmiotów: osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2. Organizatorami Konkursu jest blog agatamanosa.pl oraz marka CAREX.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest marka CAREX.
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie agatamanosa.pl
6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na blogu agatamanosa.pl Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane pod postem konkursowym na profilu Instagram @agatamanosa
8. Konkurs trwa od 19.09.2016 do 24.09.2016, do godz. 23:59.
9. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy kosmetyków CAREX. W skład zestawu wchodzą: roczny zapas mydeł marki Carex (12 szt).
10. Spośród wszystkich komentarzy Autor Bloga oraz przedstawiciel marki wybierze 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi.
11. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent.
12. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem firmy kurierskiej/poczty na adres i dane wskazane w treści wiadomości maksymalnie 7 dni po ogłoszeniu wyników.
13. Wyniki zostaną ogłoszone w poście konkursowym w ciągu trzech dni od zakończenia konkursu.
14. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (potrzebne do wysyłki nagrody).
Czytaj dalej...

0 komentarze:

Prześlij komentarz